Lịch Khai Giảng

Số điện thoại:
0903 956 485
Địa chỉ:
Dãy B lẻ, lầu 2, phòng 209, phòng 211, phòng 215 205B Chung cư Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

Danh sách lớp

STT Lớp học Giáo viên Ngày học Thời gian Khai giảng
1 Luyen thi TOEIC 1 Teacher Toi Thu 3 - 5 19h - 21h30' 1/15/2019 11:36:45 AM
2 Luyện Thi IELTS Cấp Tốc - Đặc Biệt Môn Nói Với Người Mỹ Teacher sáng 2-3-4-5-6-7. từ 7h30 - 10h30 1/17/2019 12:00:00 AM
3 Luyện Thi TOEIC Cô Hằng Tối Thứ 3-5-7 Từ 18h - 20h30 1/17/2019 12:00:00 AM
4 Luyện Thi IELTS Căn Bản Cho Người Mới Bắt Đầu Teacher Sáng 3-5-7 Từ 6h-9h 1/17/2019 12:00:00 AM
5 Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc Thầy Nhân Sáng Hoặc Tối 2-3-4-5-6-7 7h30 - 12h , 17h30 - 22h 1/17/2019 12:00:00 AM
6 Lớp Tiếng Anh Phổ Thông Cho Các Lớp 6-7-8-9 Cô Hằng Chiều 2-4-6 Hoặc 3-5-7 Từ 14h -16h30 1/17/2019 12:00:00 AM
7 Luyện Thi TOEIC Đặc Biệt Đầu Ra 800-900 Đầu Vào 700 Teacher Chiều 2-3-4-5-6-7 Từ 13h30 -17h 1/17/2019 12:00:00 AM
8 Lớp Đặc Biệt Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc Dành Cho Người Cần Bằng Gấp Cô Hằng Theo Nhu Cầu Học Viên Theo Nhu Cầu Học Viên 1/17/2019 12:00:00 AM
STT Lớp học Giáo viên Ngày học Thời gian Khai giảng
1 Luyen thi TOEIC 1 Teacher Toi Thu 3 - 5 19h - 21h30' 1/15/2019 11:36:45 AM
2 Luyện Thi IELTS Cấp Tốc - Đặc Biệt Môn Nói Với Người Mỹ Teacher sáng 2-3-4-5-6-7. từ 7h30 - 10h30 1/17/2019 12:00:00 AM
3 Luyện Thi TOEIC Cô Hằng Tối Thứ 3-5-7 Từ 18h - 20h30 1/17/2019 12:00:00 AM
5 Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc Thầy Nhân Sáng Hoặc Tối 2-3-4-5-6-7 7h30 - 12h , 17h30 - 22h 1/17/2019 12:00:00 AM
6 Lớp Tiếng Anh Phổ Thông Cho Các Lớp 6-7-8-9 Cô Hằng Chiều 2-4-6 Hoặc 3-5-7 Từ 14h -16h30 1/17/2019 12:00:00 AM
7 Luyện Thi TOEIC Đặc Biệt Đầu Ra 800-900 Đầu Vào 700 Teacher Chiều 2-3-4-5-6-7 Từ 13h30 -17h 1/17/2019 12:00:00 AM
8 Lớp Đặc Biệt Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc Dành Cho Người Cần Bằng Gấp Cô Hằng Theo Nhu Cầu Học Viên Theo Nhu Cầu Học Viên 1/17/2019 12:00:00 AM
STT Lớp học Giáo viên Ngày học Thời gian Khai giảng
4 Luyện Thi IELTS Căn Bản Cho Người Mới Bắt Đầu Teacher Sáng 3-5-7 Từ 6h-9h 1/17/2019 12:00:00 AM
Số điện thoại:
0903 956 485
Địa chỉ:
TOEIC Thầy NHÂN (Kế Quán Sinh Viên) Đối diện Trường ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (giữa cổng số 2 và cổng số 3) | Đường Tân Phong, phường Tân Phong, quận 7

Danh sách lớp

STT Lớp học Giáo viên Ngày học Thời gian Khai giảng
1 Luyen thi TOEIC 2 ( Cô dạy ) Teacher Toi Thu 2 - 6 19h - 21h30' 1/15/2019 11:36:45 AM
STT Lớp học Giáo viên Ngày học Thời gian Khai giảng
1 Luyen thi TOEIC 2 ( Cô dạy ) Teacher Toi Thu 2 - 6 19h - 21h30' 1/15/2019 11:36:45 AM