Thông tin liên hệ

Các chi nhánh mai nhân english


Cơ Sở 1

mainhanenglish@gmail.com
0903 956 485
Dãy B lẻ, lầu 2, phòng 209, phòng 211, phòng 215 205B Chung cư Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

Cơ Sở 2

mainhanenglish@gmail.com
0903 956 485
TOEIC Thầy NHÂN (Kế Quán Sinh Viên) Đối diện Trường ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (giữa cổng số 2 và cổng số 3) | Đường Tân Phong, phường Tân Phong, quận 7

Cơ Sở 3

mainhanenglish@gmail.com
0903 956 485
Làng đại học quốc gia Thủ Đức (cạnh giảng đường G1-G2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cơ sở Linh Trung - Thủ Đức)